A projekt neve/címe:

Fix Pont Ferencvárosért

A támogatandó program célja:

A FIX Pont elnevezés idén is a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány kiszámítható, biztonságos és egyben kísérletező működési hátterére utal, amelynek támogatására gyűjtünk. Célunk, hogy a következő évben is egyfajta „helyi nonprofit ügynökségként”, minél hatékonyabban kössük össze a kerület magánadományozóit, kis-és középvállalkozóit és nagyvállalatait a szintén itt működő civil szervezetekkel és közösségekkel, hogy segítsük a köztük kialakuló támogatásokat, partnerségeket. A helyi adományozás erősítésével szeretnénk hozzájárulni a ferencvárosiak jobblétéhez.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

A Swimathon kampányokkal eddig 17 helyi kötődésű civil közösséget segítettünk több, mint 41 millió Ft-os támogatáshoz és ahhoz az élményhez, hogy képesek lehetnek maguk is az ún. „nagykövetes” adománygyűjtésben új forrásokhoz jutni, saját támogatói bázisukat mozgósítani és bővíteni. Az eddigi visszajelzések is azt bizonyítják nekünk, hogy a civil közösségeknek égető szükségük van rá, hogy egy ilyen adománygyűjtésnek micsoda közösség-és támogatói bázisépítő ereje van.

A projektben tervezett tevékenységeink, várható ütemezéssel:

A következő egy éves periódusban is folytatjuk a helyi adománygyűjtéssel, támogatásosztással és közösségfejlesztéssel járó feladatainkat. Biztosítunk és fenntartunk egy 4 (3+1) fős stábbal dolgozó irodát, megrendezzük az évi két nagy adománygyűjtő eseményünket, (Swimathon, Élő Adás est), szeretnénk ismét támogatásokat osztani kisebb projektekre a már létező Alapjainkból (Zwack Péter Emlékalap, Központi Alap. Belső fejlesztésként tovább tanulmányozzuk a nemzetközi szinten jól ismert philantropy advising módszert, lehetőség szerint más, külföldön már kipróbált adománygyűjtő módszert is adaptálunk, illetve tovább erősítjük kapcsolatainkat a hazai közösségi alapítványokkal.

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

Programunk az FKA működésének stabilizálását és szakmai munkánk fejlesztését szolgálja. Tavaly ősszel a stábunk megerősödött, hiszen a támogatott projektekért felelős munkatársunk heti 2 nap helyett már 3 napot dolgozik nálunk, így a munkatársak várható éves honoráriuma több, mint 8 millió Ft. 2018 egyik fontos változása volt az is, hogy a korábban évekig pro bono támogatásként kapott iroda használatunk megszűnt, idénre 720.000Ft-1080.000Ft irodai (társ)bérleti díjjal számolunk. Rezsiköltségként évi 600.000 Ft-ot, honlapfejlesztésre 500.000Ft-ot, szervezetfejlesztésre évi 300.000Ft-ot kalkuláltunk. a helyi adomány mértékét arányaiban növelni és a működési költségünket továbbra is fenntarthatóan biztosítani.

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

Fontosnak tartjuk, hogy magunk is ússzunk, mert egyrészt a kampány szervezési összköltségét nem fedezi az össz-támogatásból nálunk maradó 9%, – a szervezetekkel kötött együttműködési megállapodások alapján – s mert a biztonságos működés a záloga annak is, hogy ilyen és ehhez hasonlóan sikeres, más adománygyűjtő programokat tudjunk szervezni a jövőben is. Az idei Swimathonon ismét min. 2 Millió Ft-ot szeretnénk összegyűjteni. A Swimathonon megcélzott 2 millió forintot egyfajta „FIX PONT”-ként kezeljük, és a következő egy éves időszak során a szakmai munka érdekében, kifejezetten működési költségekre (szakmai stáb, tanulmányutak, szakmai műhelyeken részvétel, adománygyűjtő események szervezési költségei, rezsiköltség, kommunikáció) használjuk fel. A „FIX Pont“ 2019-es támogatásának konkrét felhasználásáról a „minőség, függetlenség, kiszámíthatóság“ fő szempontok figyelembevételével a kuratórium dönt.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

Alapítványunk továbbra is egy független, kiszámítható, megbízható lokálpatrióta partner lesz bátor, innovatív ötletekkel. Az Alapítvány éves jelentésében, a mérleg- és eredmény kimutatásában a támogatás összege és annak felhasználása mindenkor nyomon követhető. Tavaly összesen több mint 23 millió Ft adományt gyűjtöttünk és több mint 16 millió Ft-tal támogattunk helyi kötődésű programokat, reméljük idén ezek a számok még magasabbak lesznek.

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

Alapítványunk célja a Ferencvárosban élők, dolgozók, tanulók, a városrészhez kötődők mozgósítása egy élhetőbb, szerethetőbb kerületért, a helyiek jobb közérzetéért, közös identitásuk megerősítéséért. A 2011 óta eltelt 8 év során végzett főbb feladataink: a helyi magánszemélyektől és üzleti partnerektől történő adománygyűjtés, helyi civileknek támogatásosztás, és közösségerősítő események szervezése, melyet saját programokkal és a világban már sikeres közösségi adományozási programok hazai adaptációjával valósítunk meg.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

Név: Ferencvárosi Közösségi Alapítvány
Az alapítvány képviselője: Fenyvesi Péter, a kuratórium elnöke
Közhasznú besorolás: közhasznú szervezet
Bírósági nyilvántartási szám: 14.Pk.60.763/2011/2, sorszám 11504.
Az alapító okirat kelte: 2011.11.15. A bírósági végzés 2011.12.30. napján jogerőre
emelkedett.
Az alapítvány székhelye és postacíme: 1092 Budapest, Ráday u. 30.
Iroda: Budapest, 1114 Mészöly utca 7.
Kontakt személy: Barna Erika, projektigazgató, kurátor
Telefonszámunk: +36 70 397 9999
email: [email protected]
www.ferencvarosi.kozossegialapitvany.hu