A projekt neve/címe:

KözösALAPON

A támogatandó program célja:

Ebben a programban országszerte szuperhősöket keresünk! Olyan csapatjátékosokat, akik szeretik a városukat vagy a kerületüket, olyan közösségi embereket, aki tenni akarnak a lakókörnyezetükért. Mi vállaljuk, hogy bemutatunk nekik egy bevált és sikeres utat, a hazai és külföldi közösségi alapítványokét. Megmutatjuk, hogyan fejlesztik a közösségeiket, segítünk társakat találni az induláshoz, tanácsokat adunk, bátorítunk- fogjuk a kezét végig! A sikeres folyamat koronája, hogy szerződést kötünk a létrejövő közösségekkel, akiket továbbra is szakmailag és pénzügyileg is segítünk a munkában.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

Bár sokan vannak, akik tettre készek, hazánkban mégis kevés az önálló, helyi ügyeket támogató szervezet. Közös ügyeink támogatásának egyik leghatékonyabb formája a közösségi alapítvány működtetése, melyből jelenleg három van (Ferencváros, Pécs, Miskolc), fejlődésüket kezdetek óta támogatjuk KözösALAPON programunkkal. Sok jó célért alakulnak civil szervezetek, de még kevesen vannak olyanok, akik kifejezetten a helyi közösség erejére (önkéntes munka, jó ötletek, pénz) építenek. A közösségi alapítvány lehetőséget nyújt egy adott, helyi közösség több ügyének és szervezetének rendszeres támogatására- vagyis a helyi közösség motorja lehet.

A projektben tervezett tevékenységeink, várható ütemezéssel:

A tervezett tevékenységek 2019. szeptember 1-jén kezdődnek és 2021. január 31-én érnek véget; a projekt során valamennyi résztvevő az alábbi fejlesztési szakaszokat járja végig: – hirdetés és rövid interjú a jelentkezőkkel – eldöntjük, életképes lehet-e a közösségi alapítvány a jelentkező közösségében; – bátorítás szakasza (kb. 3-6 hónap) – információkat adunk a közösségi alapítványi koncepcióról, a legfontosabb elveinkről, értékeinkről, az előtte álló útról (egyéni kezdeményezéstől közösségi alapítványig), a mi támogatásunkról; – szakmai munka (3-4 hónap) – ebben a szakaszban írásban rögzítjük, hogy a jelentkező és csapata közösségi alapítványt kíván létrehozni; ehhez tőlünk szakmai kísérőt (és egyéb szakmai támogatást) kap, majd munkatervet készít; – megvalósító szakasz – a szervezőcsoport megvalósítja tervét, melynek keretében adományokat gyűjt és bejegyzi, működtetni kezdi a közösségi alapítványt.

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

Szervezők, szervezőcsoportok megtalálása, hirdetési költség: 100 000 Ft

Bátorítás szakasza, nem munkabér jellegű költségek (pl. útiköltség, üdítők, szakmai anyagok elkészítése): 8 csoport esetén 400 000 Ft.
Szakmai munka (munkadíj + költségek): 5 csoport esetén 1,500,000 Ft.
Megvalósító szakasz (tanulmányút, helyi szervezés költségei, szakmai találkozók): 4
csoport esetén 1,400,000 Ft.
Országos találkozó: 332,305 Ft.
Mindez összesen 3 732 305 Ft.

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

A Swimathonon 3 millió forintot szeretnénk gyűjteni, amelyből minél több szuperhőst tudunk támogatni, és érdemben meg tudjuk erősíteni a magyar közösségi alapítványi mozgalmat. A fenti programszakaszok összesen ennél többe kerülnek, a fennmaradó költségeket egyéb támogatásokból fedezzük.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

Programunk szakmai munkának nevezett szakaszában összesen 5 szervezőcsoporttal szeretnénk egyidejűleg dolgozni. Bízunk benne, hogy a támogatásunkkal működő hazai közösségi alapítványok száma 2020 végére nő. Ez bizonyíthatja, hogy a helyi ügyek és a helyi források összeköthetők elkötelezett, aktív helyi szervezetek által. Hiszünk abban, hogy egy közösségi alapítványtól érzékelhetően jobb lesz az élet helyben.

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

A Gyökerek és Szárnyak Alapítványban végzett munkánk célja, hogy társadalmi változást katalizáljunk: legyünk minél többen, akik tenni kívánnak a helyi ügyekért, egymásért, a közösségeinkért- segítünk, hogy a hozzánk fordulók jó csapatokat hozzanak létre, olyan ügyeket támogassanak, amelyek mindannyiunk életét könnyebbé és élhetőbbé teszik. Hiszünk abban, hogy a Gyökerek és Szárnyak Alapítvány programjai – így a KözösALAPON program is – első lépésben lokálisan, majd országosan is igazolják: a kezdeményező kedv, az egyéni felelősségvállalás, a szolidaritás teremtő erő egy közösség hosszú távú fejlődéséhez.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

Név: Gyökerek és Szárnyak Alapítvány
Székhely: 1092 Bp. Ráday u. 32. 3/3
Iroda: 1114 Bp. Mészöly utca 7-9.
Bírósági bejegyzés száma, ideje: 11.Pk.60.361/2014/6. 2014.12.24
Adószám: 18626166 – 1 – 43
Képviseli: Scsaurszki Tamás
Honlap: gy-sz.hu
Fb oldal: facebook.com/Gyokerek-es-Szarnyak-Alapitvany
Kontakt személy neve: Kökény Dalma
Elérhetősége: [email protected]