A projekt neve/címe:

Reményvirág

A támogatandó program célja:

A projekt az egyik legszemélyesebb és legnehezebb témában kínál segítséget, kapaszkodót, a közeli hozzátartozójukat elvesztett gyermekek gyászában. Finn módszer alapján veszteségfeldolgozó támogatást nyújtunk sorstársi csoportokban az érintett  ferencvárosi gyerekeknek, tematikus foglalkozásokon, alkotással és sok játékkal. A gyerekek mellett a szülőket is támogatjuk, továbbá a családokkal foglalkozó, oktatási, szociális és egészségügyi területen dolgozó szakemberek igényeire is reagálva, érzékenyítő tréningeket is tervezünk a Swimathonnak köszönhetően.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

A magyar társadalomban még a felnőttek világában is tabuként kezelt a halál témája. A gyerekek sokszor egyedül maradnak a gyászukkal, mert az intézményrendszerben kevéssé ismerik a gyermekek korosztály szerinti gyászának sajátosságait. Legtöbbször sem a szülők, sem a különböző szakemberek nem tudják pontosan, hogyan segíthetik a gyermekeket veszteségük feldolgozásában. Az általunk alkalmazott finn módszer lényege, hogy a gyászoló gyermek saját korosztályában, hasonló sorsú gyermekek önsegítő csoportjában kap segítséget. Tapasztaljuk, hogy  a gyerekekkel foglalkozó szakemberek (pedagógusok, iskolapszichológusok, szociális munkások, védőnők) krízishelyzetben kérnek segítséget, ugyanakkor eszköztelennek érzik magukat.

A projektben tervezett tevékenységeink, várható ütemezéssel:

– 2019. augusztus: Reményvirág csoport meghirdetése
– 2019. október – 2020. január: Gyermek gyászfeldolgozó,
zárt csoport Ferencvárosban – sorozat – 8 alkalom
– 2019. szeptember – 2020. április: 10 alkalom 6 órás
szakmai érzékenyítő workshopok (összesen 50-80 fő
számára, amelyekből 4 alk. a Ferencvárosban valósul meg)

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

Gyermekgyászfeldolgozó csoport:
8 alkalom x 3 csoportvezető x 3 óra (5000 Ft x 3 óra x 8 alkalom x 3 fő) = 360 000 Ft
8 alkalom x 2 terembérlet x 3 óra (2000 Ft x 3 óra x 8 alkalom x 2 terem) = 96 000 Ft
Kommunikáció és kapcsolatépítés az iskolákkal, szakemberekkel: 250 000 Ft:
– Kommunikációs költségek (telefon, stb) 100 000 Ft
– Grafikus anyagok, szórólapok (grafika és nyomda) 150 000 Ft

Szakmai workshopok: 5000 Ft x 10 alkalom x 2 fő x 6 óra: 600 000 Ft
workshopok utazási költség vidéki helyszínekre: 15 000 (oda vissza út) x 5 helyszín x 2 fő: 150 000 Ft
Anyagköltség, egyéb járulékos költségek (workshop manuálok, eszközök, irodaszer): 44 000 Ft
Összesen: 1 500 000 Ft

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

A Swimathonon legalább 1 500 000.Ft-ot szeretnénk összeúszni! A támogatás felhasználását a tervezett ütemezés szerinti tevékenységekre fordítjuk, amelyről a honlapunkon ( www.gyaszportal.hu ) és a közösségi oldalunkon folyamatosan tájékoztatjuk a nyilvánosságot és adományozóinkat. A finn modell szerint indított csoportok eddig évente két alkalommal, Budapesten voltak elérhetőek. A program keretében a felnőttek számára már országszerte elérhető önsegítő – és sokszor önkéntesek által indított – gyászfeldolgozó csoportok mintájára országos hálózatot kívánunk megalapozni.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

Fontos számunkra, hogy minél többen tudomást szerezzenek tevékenységeinkről, s ahogy egyre terjednek a felnőttek számára szervezett gyászfeldolgozó csoportok, úgy szeretnénk szaporítani, gyarapítani a gyerekek segítésére szervezett csoportokat. Célunk, hogy legalább 12 gyerek és szüleik (összesen kb. 22 fő) gyászfeldolgozó csoportban kapjanak segítséget, és legalább 80 szakembert elérjünk Budapesten és vidéken, akik a módszerről ismeretet és tudást kapnak.

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

Napfogyatkozás Egyesület missziója szerint egy olyan szakmai közösség, amely azért dolgozik, hogy a halál, és más veszteségek feldolgozásához mindenki segítséget kaphasson. Ezért a gyászolóknak segítséget nyújt, szakembereket képez, a széles társadalom számára ismeretet terjeszt és szemléletet formál. Az egyesület együttműködési alapon és a valós igényekre reflektálva végzi tevékenységét.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

Napfogyatkozás Egyesület
Székhely: 1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 92. 1/25.
Bírósági bejegyzés száma 16pk60070/2001
Adószám: 18173486-1-41
Kánya Kinga elnök [email protected] +36203383315
www. gyaszportal.hu

Reményvirág Program: Békési Tímea [email protected] +36209720425