A projekt neve/címe:

Restart

A támogatandó program célja:

Célunk otthon nélkül maradt emberek és családok támogatása egyedileg kialakított anyagi-, szociális és lelki segítségnyújtással, a hajléktalanságból való kilépésért. Hiszünk benne, hogy mindenki magában rejti a kulcsot a változáshoz, előrelépéshez. A Swimathon adományozóinak segítségével öt otthontalan embernek szeretnénk megadni azt a kezdő lökést, (pl. szakma, kézség, eszköz vagy lelki változás), amely révén önmaga találja meg a kivezető utat kilátástalannak tűnő helyzetéből.

Az igény/ a probléma, amire a projektben megoldást kínálunk:

A hajléktalanellátó rendszer gyakran konzerválja a hajléktalanság állapotát ahelyett, hogy kiutat nyújtana belőle. A szállóra kerülő emberek, családok legtöbbször évtizedekre a rendszerben rekednek. Mindenki saját személyiséggel, egyéni élettörténettel a háta mögött válik hajléktalanná, így ha segítünk, személyre szabott tervre van szükség. Programunk nem intézmények és használóik, hanem segítők és segítségre szorulók együttműködésére alapoz és egyéni életutakra, motivációkra épít.

A projektben tervezett tevékenységeink, várható ütemezéssel:

Úszóink azért gyűjtenek, hogy öt újabb hajlék nélkül élő embernek, otthontalan családnak segíthessünk, hogy kiléphessen a hajléktalanságból. Finanszírozzuk, hogy tanuljon, szakmát szerezzen, munkaeszközhöz jusson, fizetjük az őt folyamatosan segítő szociális munkás díját és az esetmegbeszélő csoportokat. A hajléktalan emberek legtöbbször nagyon nehéz gyerekkort, megterhelő sorsot tudhatnak maguk mögött, ezért a megrázó életutakat feldolgozó egyéni-, és családterápia, ill. mentálhigiénés segítség költségeit is biztosítjuk. A hajléktalan emberek és az őket segítő szociális munkások közösen, pályázati úton jelentkeznek hozzánk. Az életutakat, pénzügyi terveket, kockázatokat bemutató pályázatot a kuratórium bírálja el, kiválasztva a támogatandó programokat.
Várható ütemezés:
– 2019. júl.: együttműködés kialakítása, megállapodás hajléktalan embereket segítő ferencvárosi szervezetekkel. Pályázati kiírás és útmutató kidolgozása, terjesztése, informálás.
– 2019. aug-szept.: pályázatok érkezése, kiegészítő infók kérése, konzultációk a pályázókkal. Pályázatok értékelése, támogatandók kiválasztása, szerződéskötések.
– 2019. szept.-2020. márc.: egyéni programok megvalósulása. 3 alkalommal esetmegbeszélő csoport, egyéni konzultációk a mentorokkal.
– 2020. márc.: értékelés, lezárás

A projekt tervezett költségvetése, röviden (költségtípusok és összegek):

A program tervezett teljes költségvetése:
– Öt hajléktalan ember közvetlen anyagi támogatása (képzés, terápia, stb): 950.000 Ft (átlag 190.000 ft/fő)
– Szociális munkások díja: 500.000 Ft (fejenként 100.000 Ft, 6 hónap)
– 4 órás esetmegbeszélő csoportok vezetése: 102.000 Ft (lkalmankéntént és fejenként bruttó 17.000 Ft)
– Programvezető: 450.000 Ft (bruttó 50.000 Ft/hó, 9 hónap)
– Működési költség: 450.000 Ft (iroda, telefon, internet, könyvelés, számfejtés, bank, stb.)
Összes költség: 2.452.000 Ft

A Swimathonon gyűjtött támogatásunk tervezett felhasználása:

A Swimathonon 2 millió forintot szeretnénk gyűjteni és ezt öt ember vagy család támogatására fordítanánk. Igény szerint képzésre, munkaeszközre, szociális munkára, pszichoterápiára, a segítők segítésére és programkoordinációra költenénk. Egy program kb. 400 ezer forintba és 9 hónapnyi munkába kerül, de ahány ember, annyiféle segítség, költség és ütemezés lehetséges!. Előfordul, hogy „menet közben” derül ki egy beavatkozás szükségessége, vagy a program közben válik fogékonnyá valaki a pszichoterápiára. Ilyenkor újratervezünk.

Milyen hatást remélünk a projekt megvalósulásától és hogyan kívánjuk mérni azt?

Programunk működő módszer otthontalan emberek sorsának tényleges jobbítására, a hajléktalanságból való kilépés egy fontos lépcsőjén igyekszünk átsegíteni embereket. Eseteink 80%-a sikeres, teljes kudarc 18 év alatt párszor fordult elő. Az esélyteremtő befektetések eredménye hamar látszik: jobb munkaerőpiaci státusz, munkába állás, iskolába járás, kapcsolatok-, önkép és lelkiállapot javulása, kiköltözés az intézményből, anyagi gyarapodás. A programzárás után követjük pályázóink sorsát.

A projektet megvalósító civil szervezet neve és célkitűzése:

Van Esély Alapítvány. Sorsokban gondolkodunk. Hisszük, hogy ha az egyes embert teljességében, személyes sorsát figyelembe véve segítjük, akkor van esélye kitörni a hajléktalanságból. Célunk, hogy a legszegényebbek álláshoz, igazi otthonhoz jussanak. Ahhoz, hogy egy hajléktalan az átlagemberek életét élhesse, hinnie kell önmagában, bíznia azokban, akik megismerve őt, támogatják terveit és segítséget kell kapnia azok megvalósításához. Mi a professzionális szociális munka eszköztárát bevetve és személyes támaszt nyújtva igyekszünk segíteni.

Szervezeti adatok Név, székhely, bírósági bejegyzés ideje és száma, adószám, honlap Kontakt személy neve, elérhetősége:

név: Van Esély Alapítvány
székhely: 1082 Budapest, Baross u 41.
Bírósági bejegyzés ideje: 2016.04.29.
Bírósági bejegyzés száma: 01-01-0007924
Adószám: 18170421-1-42
Honlap: www.vanesely.hu
Kontakt személy neve: Keresztes Cecília
E-mail címe: [email protected]
Telefonszáma: +36703619296